Projekt Energetski prehod

Energetski prehod Slovenije v nizkoogljično družbo je eden največjih izzivov za slovensko energetiko, gospodarstvo in državljane ter največji projekt po osamosvojitvi Slovenije.

Zato potrebujemo javno, široko in strokovno podprto razpravo o energetskem prehodu, v kateri bomo oblikovali in sprejeli realistične odločitve o prihodnji oskrbe Slovenije z energijo.

Poslanstvo projekta

Spodbujamo in usklajujemo javno razpravo o energetskem prehodu Slovenije, v kateri sodelujejo deležniki iz industrije, energetike, stroke in širše civilne družbe, s poudarkom na generaciji mladih, ter drugi zainteresirani deležniki.

Osredotočamo se na ključne izzive načrtovanja in uresničevanja energetsko-podnebnega prehoda Slovenije, tako v luči aktualnih dogajanj in kratkoročnih ukrepov na področju oskrbe z energijo kot tudi z vidika dolgoročnega strateškega razmisleka.

Oblikujemo priporočila za odločevalce in oblikovalce energetsko-podnebnih politik Slovenije.

Prizadevamo si za pripravo realističnih, uresničljivih in medsebojno primerljivih scenarijev energetsko-podnebnega prehoda Slovenije, ki celovito obravnavajo družbeno-ekonomske, okoljsko-podnebne in tehniško-tehnološke učinke.

Naše aktivnosti

Projekt Energetski prehod spodbuja javno razpravo o izzivih in priložnostih energetsko-podnebnega prehoda z:

 • načrtovanjem in izvedbo dogodkov (posvetov, predstavitev, razprav itd.),
 • pripravo stališč in pozicijskih dokumentov ključnih deležnikov do energetsko-podnebnih politik, strategij, akcijskih in drugih načrtov ter oblikovanjem priporočil za področne odločevalce (energetika in podnebne spremembe, gospodarstvo, okolje in prostor itd.),
 • izobraževanjem in ozaveščanjem o energetskem prehodu, vključno s promocijo realističnih, uresničljivih in medsebojno primerljivih scenarijev energetskega prehoda Slovenije v javnosti in medijih.

Pobudnik projekta Energetski prehod Slovenije:

Soorganizatorji javnega posveta (četrtek, 27. 10. 2022 v Državnem svetu)

Podporniki projekta in dogodkov

Sodelujoči

K javni razpravi o energetsko-podnebnem prehodu Slovenije so doslej prispevali predstavniki naslednjih organizacij (navedene so po abecednem vrstnem redu):

 • Društvo za ZN za Slovenijo – mladinska sekcija
 • ECMWF – Evropski center za srednjeročne vremenske napovedi
 • Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani
 • ELES
 • Energetska zbornica Slovenije
 • EN-LITE Društvo za spodbujanje energetske pismenosti
 • Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani
 • Fakulteta za matematiko in fiziko, Univerza v Ljubljani
 • Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani
 • GEN-I
 • Institut »Jožef Stefan« - Center za energetsko učinkovitost
 • Mladi za podnebno pravičnost
 • Mladinski svet Slovenije
 • Mreža mlade generacije Društva jedrskih strokovnjakov
 • Plinovodi
 • Slovenski nacionalni komite Svetovnega energetskega sveta (sekcija EZS)
 • Skupina GEN
 • Strateški svet GZS za energetski prehod
 • Svet za razvoj pri SAZU
 • Talum d. d.
 • Zavod za gozdove Slovenije
 • Zeleno omrežje študentov
 • Zveza tabornikov Slovenije

Želite tudi vi oziroma vaša organizacija sodelovati v javni razpravi o energetskem prehodu?

Vabljeni, da nam svojo pobudo sporočite na e-naslov: info@energetskiprehod.si