Gradiva

Filter

Vsa gradiva
Tematski sklopi
Okolje in podnebje
Gospodarstvo in ekonomija
Družba
Trajnostna mobilnost
Raziskave, razvoj in izobraževanje
Politike in regulativa
Energetika
Organizacije
Strateški svet za energetski prehod in Združenje za inženiring, GZS
Talum d.d.
Energetska zbornica Slovenije in Slovenski nacionalni komite Svetovnega energetskega sveta (sekcija EZS)
ELES
Plinovodi
Mladi za podnebno pravičnost
Mladinski svet Slovenije
Duštvo za ZN za Slovenijo - mladinska sekcija
EN-LITE
Climate Interactive & MIT
SURS
Fakulteta za matematiko in fiziko, Univerza v Ljubljani
Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani
Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani
Zavod za gozdove Slovenije
Institut »Jožef Stefan« - Center za energetsko učinkovitost
Analitika GZS
Strateški svet GZS za energetski prehod
Svet za razvoj pri SAZU
GZS
Ministrstvo za infrastrukturo
GEN-I
MZI
Zeleno omrežje študentov
Mreža mlade generacije DJS
Zveza tabornikov Slovenije
Predsednik Državnega sveta RS
Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani
IJS CEU
Avtorji
Vekoslav Korošec
Marko Drobnič
Ana Vučina Vršnak
Ivan Šmon
Aleksander Mervar
Marjan Eberlinc
Izidor Ostan Ožbolt
Mia Zupančič
Ana Stražar
Mojca Drevenšek
Andrew Jones
Mojca Suvorov
Žiga Zaplotnik
Andrej Gubina
Boštjan Blažič
Tomaž Katrašnik
Miha Marenče
Stane Merše
Bojan Ivanc
Danijel Levičar
Drago Babič
Tibor Šimonka
Bojan Kumer
Jože P. Damijan
Dejan Paravan
Bojan Ivanc
Petrisa Čanji
Tanja Goričanec
Matej Zabret
Rok Pandel
Alojz Kovšca
Igor Emri
Miha Zupančič
Jan Kren
Lan Hostnik

Gradiva seznam

Sklepi in priporočila z javnega posveta o energetskem prehodu (27. 10. 2022 v Državnem svetu)
Na 17. Vrhu slovenskega gospodarstva tudi o pomenu energetske samozadostnosti

Sklepi in priporočila z javnega posveta o energetskem prehodu (27. 10. 2022 v Državnem svetu)

Strateški svet za energetski prehod in Združenje za inženiring, GZSSvet za razvoj pri SAZU
Gospodarstvo in ekonomija
Družba
Trajnostna mobilnost
Raziskave, razvoj in izobraževanje
Politike in regulativa
Energetika
Okolje in podnebje
Uvodni pozdrav
Javna razprava: Energetski prehod Slovenije, 27. 10. 2022

Uvodni pozdrav

Danijel Levičar
Strateški svet GZS za energetski prehod
Gospodarstvo in ekonomija
Politike in regulativa
Energetika
Uvodni pozdrav
Javna razprava: Energetski prehod Slovenije, 27. 10. 2022

Uvodni pozdrav

Drago Babič
Svet za razvoj pri SAZU
Gospodarstvo in ekonomija
Raziskave, razvoj in izobraževanje
Politike in regulativa
Energetika
Okolje in podnebje
Uvodni pozdrav
Javna razprava: Energetski prehod Slovenije, 27. 10. 2022

Uvodni pozdrav

Alojz Kovšca
Predsednik Državnega sveta RS
Politike in regulativa
Energetika
Uvodni nagovor
Javna razprava: Energetski prehod Slovenije, 27. 10. 2022

Uvodni nagovor

Tibor Šimonka
GZS
Gospodarstvo in ekonomija
Politike in regulativa
Energetika
Uvodni nagovor
Javna razprava: Energetski prehod Slovenije, 27. 10. 2022

Uvodni nagovor

Igor Emri
Svet za razvoj pri SAZU
Raziskave, razvoj in izobraževanje
Energetika
Uvodni nagovor
Javna razprava: Energetski prehod Slovenije, 27. 10. 2022

Uvodni nagovor

Bojan Kumer
Ministrstvo za infrastrukturo
Družba
Politike in regulativa
Energetika
Scenarij razvoja elektroenergetsko-podnebnega sistema Slovenije do leta 2050 - Ekonomija
Javna razprava: Energetski prehod Slovenije, 27. 10. 2022

Scenarij razvoja elektroenergetsko-podnebnega sistema Slovenije do leta 2050 - Ekonomija

Jože P. Damijan
Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani
Gospodarstvo in ekonomija
Scenarij razvoja elektroenergetsko-podnebnega sistema Slovenije do leta 2050 - Elektroenergetska strategija
Javna razprava: Energetski prehod Slovenije, 27. 10. 2022

Scenarij razvoja elektroenergetsko-podnebnega sistema Slovenije do leta 2050 - Elektroenergetska strategija

Dejan Paravan
GEN-I
Gospodarstvo in ekonomija
Scenarij razvoja elektroenergetsko-podnebnega sistema Slovenije do leta 2050 - Okolje in biodiverziteta
Javna razprava: Energetski prehod Slovenije, 27. 10. 2022

Scenarij razvoja elektroenergetsko-podnebnega sistema Slovenije do leta 2050 - Okolje in biodiverziteta

Izidor Ostan Ožbolt
Svet za razvoj pri SAZU
Okolje in podnebje
Izzivi in priložnosti energetskega prehoda - pogled industrije
Javna razprava: Energetski prehod Slovenije, 27. 10. 2022

Izzivi in priložnosti energetskega prehoda - pogled industrije

Bojan Ivanc
GZS
Gospodarstvo in ekonomija
Izzivi in priložnosti energetskega prehoda - trajnostna mobilnost
Javna razprava: Energetski prehod Slovenije, 27. 10. 2022

Izzivi in priložnosti energetskega prehoda - trajnostna mobilnost

Tomaž Katrašnik
Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani
Trajnostna mobilnost
Cilji in proces posodobitve NEPN: časovnica, mejniki, vključevanje deležnikov
Javna razprava: Energetski prehod Slovenije, 27. 10. 2022

Cilji in proces posodobitve NEPN: časovnica, mejniki, vključevanje deležnikov

Stane Merše
IJS CEU
Politike in regulativa
Stališča mladih do energetsko-podnebnih izzivov Slovenije
Javna razprava: Energetski prehod Slovenije, 27. 10. 2022

Stališča mladih do energetsko-podnebnih izzivov Slovenije

Petrisa Čanji
Zeleno omrežje študentov
Družba
Raziskave, razvoj in izobraževanje
Politike in regulativa
MZPP - EYEN: Evropski pozicijski dokument o vlogi mladih pri uresničevanju energetskega prehoda
Javna razprava: Energetski prehod Slovenije, 27. 10. 2022

MZPP - EYEN: Evropski pozicijski dokument o vlogi mladih pri uresničevanju energetskega prehoda

Jan Kren
Mladi za podnebno pravičnost
Družba
Politike in regulativa
Mladinski svet Slovenije in mladinski dialog
Javna razprava: Energetski prehod Slovenije, 27. 10. 2022

Mladinski svet Slovenije in mladinski dialog

Miha Zupančič
Mladinski svet Slovenije
Družba
Politike in regulativa
Pričakovanja in pobude mladih
Javna razprava: Energetski prehod Slovenije, 27. 10. 2022

Pričakovanja in pobude mladih

Petrisa ČanjiTanja GoričanecRok Pandel
Zeleno omrežje študentovMreža mlade generacije DJSZveza tabornikov Slovenije
Družba
Politike in regulativa
Okolje in podnebje
Oskrba z energijo in industrija
Javna razprava: Energetski prehod Slovenije, 27. 10. 2022

Oskrba z energijo in industrija

Danijel Levičar
Strateški svet GZS za energetski prehod
Gospodarstvo in ekonomija
Politike in regulativa
Energetika
Scenarij razvoja elektroenergetsko-podnebnega sistema Slovenije in prenova NEPN
Javna razprava: Energetski prehod Slovenije, 27. 10. 2022

Scenarij razvoja elektroenergetsko-podnebnega sistema Slovenije in prenova NEPN

Drago Babič
Svet za razvoj pri SAZU
Raziskave, razvoj in izobraževanje
Politike in regulativa
Energetika
Vloga industrije v Sloveniji in izzivi oskrbe z energijo
Javna razprava: Energetski prehod Slovenije, 27. 10. 2022

Vloga industrije v Sloveniji in izzivi oskrbe z energijo

Tibor Šimonka
GZS
Gospodarstvo in ekonomija
Politike in regulativa
Energetika
Vloga industrije pri oblikovanju energetsko-podnebne politike
Javna razprava: Energetski prehod Slovenije, 27. 10. 2022

Vloga industrije pri oblikovanju energetsko-podnebne politike

Bojan Kumer
Ministrstvo za infrastrukturo
Družba
Politike in regulativa
Energetika
O ekonomskem delu scenarija elektroenergetsko-podnebnega prehoda Slovenije
Javna razprava: Energetski prehod Slovenije, 27. 10. 2022

O ekonomskem delu scenarija elektroenergetsko-podnebnega prehoda Slovenije

Jože P. Damijan
Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani
Gospodarstvo in ekonomija
O elektroenergetskem delu scenarija elektroenergetsko-podnebnega prehoda Slovenije
Javna razprava: Energetski prehod Slovenije, 27. 10. 2022

O elektroenergetskem delu scenarija elektroenergetsko-podnebnega prehoda Slovenije

Dejan Paravan
GEN-I
Gospodarstvo in ekonomija
O okoljskem delu scenarija elektroenergetsko-podnebnega prehoda Slovenije
Javna razprava: Energetski prehod Slovenije, 27. 10. 2022

O okoljskem delu scenarija elektroenergetsko-podnebnega prehoda Slovenije

Izidor Ostan Ožbolt
Svet za razvoj pri SAZU
Okolje in podnebje
Industrija in oskrba z energijo
Javna razprava: Energetski prehod Slovenije, 27. 10. 2022

Industrija in oskrba z energijo

Bojan Ivanc
GZS
Gospodarstvo in ekonomija
Izzivi trajnostne mobilnosti in energetski prehod
Javna razprava: Energetski prehod Slovenije, 27. 10. 2022

Izzivi trajnostne mobilnosti in energetski prehod

Tomaž Katrašnik
Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani
Trajnostna mobilnost
Posodobitev NEPN in vključevanje industrije
Javna razprava: Energetski prehod Slovenije, 27. 10. 2022

Posodobitev NEPN in vključevanje industrije

Stane Merše
IJS CEU
Politike in regulativa
Stališča mladih o energetiki
Javna razprava: Energetski prehod Slovenije, 27. 10. 2022

Stališča mladih o energetiki

Petrisa Čanji
Zeleno omrežje študentov
Družba
Raziskave, razvoj in izobraževanje
Politike in regulativa
Vključevanje mladih v uresničevanje energetskega prehoda
Javna razprava: Energetski prehod Slovenije, 27. 10. 2022

Vključevanje mladih v uresničevanje energetskega prehoda

Tanja Goričanec
Mreža mlade generacije DJS
Družba
Politike in regulativa
Vključevanje mladih v uresničevanje energetskega prehoda
Javna razprava: Energetski prehod Slovenije, 27. 10. 2022

Vključevanje mladih v uresničevanje energetskega prehoda

Matej Zabret
Mladinski svet Slovenije
Družba
Politike in regulativa
Pričakovanja in pobude mladih
Javna razprava: Energetski prehod Slovenije, 27. 10. 2022

Pričakovanja in pobude mladih

Rok Pandel
Zveza tabornikov Slovenije
Družba
Politike in regulativa
Okolje in podnebje
Vloga industrije in pomen energetskega prehoda za industrijo v Sloveniji
GZS – Energetsko-podnebni prehod Slovenije: odpiramo javno razpravo

Vloga industrije in pomen energetskega prehoda za industrijo v Sloveniji

Vekoslav Korošec
GZS
Gospodarstvo in ekonomija
Pogled energetsko intenzivne industrije na energetski prehod
GZS – Energetsko-podnebni prehod Slovenije: odpiramo javno razpravo

Pogled energetsko intenzivne industrije na energetski prehod

Marko Drobnič
Talum d.d.
Gospodarstvo in ekonomija
Stanje v slovenski energetiki in mesto Slovenije v svetovni energetski trilemi
GZS – Energetsko-podnebni prehod Slovenije: odpiramo javno razpravo

Stanje v slovenski energetiki in mesto Slovenije v svetovni energetski trilemi

Ana Vučina VršnakIvan Šmon
Energetska zbornica Slovenije in Slovenski nacionalni komite Svetovnega energetskega sveta (sekcija EZS)
Gospodarstvo in ekonomija
Energetika
Pogled sistemskega operaterja prenosnega elektroenergetskega omrežja
GZS – Energetsko-podnebni prehod Slovenije: odpiramo javno razpravo

Pogled sistemskega operaterja prenosnega elektroenergetskega omrežja

Aleksander Mervar
ELES
Energetika
Pogled sistemskega operaterja prenosnega omrežja zemeljskega plina
GZS – Energetsko-podnebni prehod Slovenije: odpiramo javno razpravo

Pogled sistemskega operaterja prenosnega omrežja zemeljskega plina

Marjan Eberlinc
Plinovodi
Energetika
Energetsko-podnebni prehod: zastavitev okvirja in konkretni ukrepi
GZS – Energetsko-podnebni prehod Slovenije: odpiramo javno razpravo

Energetsko-podnebni prehod: zastavitev okvirja in konkretni ukrepi

Izidor Ostan Ožbolt
Mladi za podnebno pravičnost
Družba
Energetika
Okolje in podnebje
Mladi in trajnostni razvoj
GZS – Energetsko-podnebni prehod Slovenije: odpiramo javno razpravo

Mladi in trajnostni razvoj

Mia Zupančič
Mladinski svet Slovenije
Družba
Energetski prehod in Agenda 2030 Združenih narodov
GZS – Energetsko-podnebni prehod Slovenije: odpiramo javno razpravo

Energetski prehod in Agenda 2030 Združenih narodov

Ana Stražar
Duštvo za ZN za Slovenijo - mladinska sekcija
Družba
Pomen energetske pismenosti za kakovostno javno razpravo
GZS – Energetsko-podnebni prehod Slovenije: odpiramo javno razpravo

Pomen energetske pismenosti za kakovostno javno razpravo

Mojca DrevenšekLan Hostnik
EN-LITE
Raziskave, razvoj in izobraževanje
Podatki o energiji in podnebju za Slovenijo
GZS – Energetsko-podnebni prehod Slovenije: odpiramo javno razpravo

Podatki o energiji in podnebju za Slovenijo

Mojca Suvorov
SURS
Družba
Raziskave, razvoj in izobraževanje
Podnebne spremembe - stanje in izzivi v Sloveniji
GZS – Energetsko-podnebni prehod Slovenije: odpiramo javno razpravo

Podnebne spremembe - stanje in izzivi v Sloveniji

Žiga Zaplotnik
Fakulteta za matematiko in fiziko, Univerza v Ljubljani
Okolje in podnebje
Viri energije
GZS – Energetsko-podnebni prehod Slovenije: odpiramo javno razpravo

Viri energije

Andrej Gubina
Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani
Energetika
Stabilnost elektroenergetskega omrežja
GZS – Energetsko-podnebni prehod Slovenije: odpiramo javno razpravo

Stabilnost elektroenergetskega omrežja

Boštjan Blažič
Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani
Energetika
Trajnostna mobilnost
GZS – Energetsko-podnebni prehod Slovenije: odpiramo javno razpravo

Trajnostna mobilnost

Tomaž Katrašnik
Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani
Trajnostna mobilnost
Gozdovi in raba tal
GZS – Energetsko-podnebni prehod Slovenije: odpiramo javno razpravo

Gozdovi in raba tal

Miha Marenče
Zavod za gozdove Slovenije
Okolje in podnebje
Energetska učinkovitost
GZS – Energetsko-podnebni prehod Slovenije: odpiramo javno razpravo

Energetska učinkovitost

Stane Merše
IJS CEU
Družba
Energetika
Ekonomski vidiki energetsko-podnebnih izzivov
GZS – Energetsko-podnebni prehod Slovenije: odpiramo javno razpravo

Ekonomski vidiki energetsko-podnebnih izzivov

Bojan Ivanc
Analitika GZS
Gospodarstvo in ekonomija
Nacionalni energetski in podnebni načrt

Nacionalni energetski in podnebni načrt

Izstop iz premoga

Izstop iz premoga

Energetska prenova stavb

Energetska prenova stavb

Alternativna goriva v prometu

Alternativna goriva v prometu

V izbranem filtru ni rezultatov.