Energetsko-podnebno izobraževanje za mlade: o oskrbi industrije z energijo

Društvo EN-LITE je kot izobraževalno-ozaveščevalni partner projekta Energetski prehod Slovenije danes objavil prve vsebine spletnega tečaja za mlade, v katerih se osredotočajo na izzive in priložnosti oskrbe industrije z energijo.

Spletne izobraževalne vsebine o energetskem prehodu so zainteresiranim brezplačno dostopne prek spletnega mesta društva EN-LITE www.en-lite.si, od koder se lahko registrirajo za spremljanje vsebin odprtega tečaja. Prvi objavljeni tematski modul so naslovili Oskrba industrije z energijo in ga med drugim opremili s 15-minutnim mladinskim izobraževalnim videom Energija za industrijo, v katerem sodelujejo Tibor Šimonka (GZS in SIJ), Danijel Levičar (Strateški svet GZS za energetski prehod in Skupina GEN), Marko Drobnič (TALUM) in Bojan Ivanc (GZS). Ti kot strokovnjaki iz gospodarstva in energetike odgovarjajo na vprašanja mladih, ki jih tokrat zastavljajo člani Zelenega omrežja študentov.

Sodelovanje s projektom Energetski prehod Slovenije

Spletno ozaveščanje mladih nastaja v sodelovanju s projektom Energetski prehod Slovenije, katerega pobudnik je Strateški svet GZS za energetski prehod, njegovo poslanstvo pa je spodbujanje javne razprave o energetskem prehodu Slovenije. Izbrani prispevki z javnih posvetov in razprav projekta Energetski prehod Slovenije so kot kratka videopredavanja vključeni v spletni tečaj. Kot poudarja Danijel Levičar, predsednik Strateškega sveta GZS za energetski prehod, je sodelovanje z mladimi in njihovo aktivno vključevanje ključnega pomena za učinkovit energetski prehod, saj današnje odločitve o virih in rabi energije za oskrbo Slovenije vplivajo predvsem na generacije, ki prihajajo.

Mojca Drevenšek, predsednica društva EN-LITE in svetovalka v komunikacijski svetovalnici Consensus, sicer pa članica Strateškega sveta GZS za energetski prehod, poudarja, da bodo v mladinske izobraževalne videe, ki jih pripravljajo v sodelovanju s scenaristko, urednico in voditeljico mladinskih TV oddaj Nežo Prah Seničar, tudi v prihodnje vključevali vprašanja in ideje mladih, ki so jih povabili k aktivnemu sooblikovanju vsebin spletnega tečaja. Pri tem sodelujejo z mladimi iz Mladinskega sveta Slovenije, gibanja Mladi za podnebno pravičnost, Zveze tabornikov Slovenije, mladinske sekcije Društva za Združene narode za Slovenijo in Zelenega omrežja študentov, v prihodnje bodo sodelovanje razširili še na druge zainteresirane mladinske organizacije.

S spletnim tečajem podpirajo uporabo En-ROADS simulatorja med mladimi

Iva Tajnšek iz razvojne ekipe društva EN-LITE in Consensusa pojasnjuje, da bodo nove vsebine v tečaj dodajali v nekajtedenskih presledkih, pokrili pa bodo med drugim tudi teme, kot so trajnostna mobilnost in e-mobilnost, viri in raba energije v Sloveniji, družbeni in okoljsko-podnebni vidiki energetike, stanje in izzivi podnebnih sprememb v Sloveniji, tudi v povezavi z rabo tal (gozdovi, kmetijstvo), delovanje elektroenergetskega sistema in ekonomika energetike.

Pri oblikovanju vsebin predvsem sledijo izraženim interesom in pričakovanjem aktivnih mladih, ki jih zanimajo energetske teme in se želijo usposobiti za uporabo energetsko-podnebnega simulatorja En-ROADS, interaktivnega odprtega orodja za spodbujanje javnih razprav o oblikovanju realističnih energetsko-podnebnih scenarijev. Simulator so razvili na Tehnološkem inštitutu Massachusettsa (MIT), preveden pa je že v 18 jezikov; za pripravo slovenske različice je društvo EN-LITE poskrbelo spomladi letos.

K ozaveščanju pristopajo z naprednimi metodami mikroučenja, mobilnega učenja s pomočjo družbenih omrežij in odprtega izobraževanja

Dinamiko spletnega izobraževanja upravljajo prek objav na družbenem omrežju Instagram, na katerem so odprli profil @en_pismenost in kjer načrtujejo redno promocijo vsebin tečaja z izpostavljanjem ključnih vsebinskih poudarkov in zanimivosti. Kot poudarja Lan Hostnik iz razvojne ekipe EN-LITE, želijo sledilcem približati področje energetike in na zanimiv način prispevati k širjenju znanja o temah, ki so pomemben del našega vsakdana. Pri tem sledijo načelom mikroučenja (angl. microlearning) in mobilnega učenja (mobile learning), saj tako zmanjšujejo kognitivne obremenitve in spodbujajo samostojno učenje. Vsebine so uporabnikom na voljo vedno in povsod, samo z uporabo njihovih pametnih telefonov.

Tiste, ki jih zanima več, pa usmerjajo k poglobitvi znanja v spletnem tečaju, umeščenem v odprtokodnem sistemu za upravljanje učenja Canvas. Vsebine spletnega tečaja so zainteresiranim udeležencem na voljo kot odprti izobraževalni viri (Open Educational Resources). Večina vsebin je objavljena pod odprto licenco Creative Commons (CC BY), kar zainteresiranim omogoča prosto uporabo, predelavo in prilagoditev virov za lastne potrebe. Projekt odprtega spletnega izobraževanja so zasnovali v okviru globalnega mentorskega programa OE4BW (Open Education for a Better World), katerega pobudnika sta Univerza v Novi Gorici in UNESCO katedra o odprtih tehnologijah za odprte izobraževalne vire in odprto učenje.  

V spletnem tečaju, katerega pripravo podpira družba ELES, sodeluje več kot 30 strokovnjakov

V multidisciplinarni strokovni ekipi predavateljev spletnega tečaja EN-LITE sodeluje več kot 30 slovenskih tehniških, naravoslovnih in družboslovnih strokovnjakinj in strokovnjakov iz izobraževalnih organizacij (univerz, inštitutov), strokovnih združenj in gospodarstva.

Ekskluzivni podpornik priprave spletnega tečaja je družba ELES, sistemski operater prenosnega omrežja Slovenije. Kot poudarja mag. Aleksander Mervar, direktor družbe ELES, moramo za zanesljivo prihodnjo oskrbo Slovenije z energijo loviti razumno ravnotežje med energetskimi in ekonomskimi vidiki odločitev ter njihovo družbeno sprejemljivostjo, zato je krepitev energetske pismenosti izjemno pomembna. Mag. Katja Fašink, vodja korporativnega komuniciranja v družbi ELES, dodaja, da so spletni tečaj Energetski prehod in z njim povezane aktivnosti v tesni družbeni sinergiji s poslanstvom družbe ELES, ki je osredotočeno na zanesljivo upravljanje elektroenergetskega sistema Slovenije.