Gozdovi in raba tal

Avtor: Miha Marenče, Zavod za gozdove Slovenije

GZS – Energetsko-podnebni prehod Slovenije: odpiramo javno razpravo