Gradiva

Filter

Izjave
Tematski sklopi
Okolje in podnebje
Gospodarstvo in ekonomija
Družba
Trajnostna mobilnost
Raziskave, razvoj in izobraževanje
Politike in regulativa
Energetika
Organizacije
Strateški svet za energetski prehod in Združenje za inženiring, GZS
Talum d.d.
Energetska zbornica Slovenije in Slovenski nacionalni komite Svetovnega energetskega sveta (sekcija EZS)
ELES
Plinovodi
Mladi za podnebno pravičnost
Mladinski svet Slovenije
Duštvo za ZN za Slovenijo - mladinska sekcija
EN-LITE
Climate Interactive & MIT
SURS
Fakulteta za matematiko in fiziko, Univerza v Ljubljani
Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani
Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani
Zavod za gozdove Slovenije
Institut »Jožef Stefan« - Center za energetsko učinkovitost
Analitika GZS
Strateški svet GZS za energetski prehod
Svet za razvoj pri SAZU
GZS
Ministrstvo za infrastrukturo
GEN-I
MZI
Zeleno omrežje študentov
Mreža mlade generacije DJS
Zveza tabornikov Slovenije
Predsednik Državnega sveta RS
Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani
IJS CEU
Avtorji
Vekoslav Korošec
Marko Drobnič
Ana Vučina Vršnak
Ivan Šmon
Aleksander Mervar
Marjan Eberlinc
Izidor Ostan Ožbolt
Mia Zupančič
Ana Stražar
Mojca Drevenšek
Andrew Jones
Mojca Suvorov
Žiga Zaplotnik
Andrej Gubina
Boštjan Blažič
Tomaž Katrašnik
Miha Marenče
Stane Merše
Bojan Ivanc
Danijel Levičar
Drago Babič
Tibor Šimonka
Bojan Kumer
Jože P. Damijan
Dejan Paravan
Bojan Ivanc
Petrisa Čanji
Tanja Goričanec
Matej Zabret
Rok Pandel
Alojz Kovšca
Igor Emri
Miha Zupančič
Jan Kren
Lan Hostnik

Gradiva seznam

Oskrba z energijo in industrija
Javna razprava: Energetski prehod Slovenije, 27. 10. 2022

Oskrba z energijo in industrija

Danijel Levičar
Strateški svet GZS za energetski prehod
Gospodarstvo in ekonomija
Politike in regulativa
Energetika
Scenarij razvoja elektroenergetsko-podnebnega sistema Slovenije in prenova NEPN
Javna razprava: Energetski prehod Slovenije, 27. 10. 2022

Scenarij razvoja elektroenergetsko-podnebnega sistema Slovenije in prenova NEPN

Drago Babič
Svet za razvoj pri SAZU
Raziskave, razvoj in izobraževanje
Politike in regulativa
Energetika
Vloga industrije v Sloveniji in izzivi oskrbe z energijo
Javna razprava: Energetski prehod Slovenije, 27. 10. 2022

Vloga industrije v Sloveniji in izzivi oskrbe z energijo

Tibor Šimonka
GZS
Gospodarstvo in ekonomija
Politike in regulativa
Energetika
Vloga industrije pri oblikovanju energetsko-podnebne politike
Javna razprava: Energetski prehod Slovenije, 27. 10. 2022

Vloga industrije pri oblikovanju energetsko-podnebne politike

Bojan Kumer
Ministrstvo za infrastrukturo
Družba
Politike in regulativa
Energetika
O ekonomskem delu scenarija elektroenergetsko-podnebnega prehoda Slovenije
Javna razprava: Energetski prehod Slovenije, 27. 10. 2022

O ekonomskem delu scenarija elektroenergetsko-podnebnega prehoda Slovenije

Jože P. Damijan
Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani
Gospodarstvo in ekonomija
O elektroenergetskem delu scenarija elektroenergetsko-podnebnega prehoda Slovenije
Javna razprava: Energetski prehod Slovenije, 27. 10. 2022

O elektroenergetskem delu scenarija elektroenergetsko-podnebnega prehoda Slovenije

Dejan Paravan
GEN-I
Gospodarstvo in ekonomija
O okoljskem delu scenarija elektroenergetsko-podnebnega prehoda Slovenije
Javna razprava: Energetski prehod Slovenije, 27. 10. 2022

O okoljskem delu scenarija elektroenergetsko-podnebnega prehoda Slovenije

Izidor Ostan Ožbolt
Svet za razvoj pri SAZU
Okolje in podnebje
Industrija in oskrba z energijo
Javna razprava: Energetski prehod Slovenije, 27. 10. 2022

Industrija in oskrba z energijo

Bojan Ivanc
GZS
Gospodarstvo in ekonomija
Izzivi trajnostne mobilnosti in energetski prehod
Javna razprava: Energetski prehod Slovenije, 27. 10. 2022

Izzivi trajnostne mobilnosti in energetski prehod

Tomaž Katrašnik
Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani
Trajnostna mobilnost
Posodobitev NEPN in vključevanje industrije
Javna razprava: Energetski prehod Slovenije, 27. 10. 2022

Posodobitev NEPN in vključevanje industrije

Stane Merše
IJS CEU
Politike in regulativa
Stališča mladih o energetiki
Javna razprava: Energetski prehod Slovenije, 27. 10. 2022

Stališča mladih o energetiki

Petrisa Čanji
Zeleno omrežje študentov
Družba
Raziskave, razvoj in izobraževanje
Politike in regulativa
Vključevanje mladih v uresničevanje energetskega prehoda
Javna razprava: Energetski prehod Slovenije, 27. 10. 2022

Vključevanje mladih v uresničevanje energetskega prehoda

Tanja Goričanec
Mreža mlade generacije DJS
Družba
Politike in regulativa
Vključevanje mladih v uresničevanje energetskega prehoda
Javna razprava: Energetski prehod Slovenije, 27. 10. 2022

Vključevanje mladih v uresničevanje energetskega prehoda

Matej Zabret
Mladinski svet Slovenije
Družba
Politike in regulativa
Pričakovanja in pobude mladih
Javna razprava: Energetski prehod Slovenije, 27. 10. 2022

Pričakovanja in pobude mladih

Rok Pandel
Zveza tabornikov Slovenije
Družba
Politike in regulativa
Okolje in podnebje
V izbranem filtru ni rezultatov.