Pogled sistemskega operaterja prenosnega elektroenergetskega omrežja

Avtor: mag. Aleksander Mervar, ELES

Energetika
GZS – Energetsko-podnebni prehod Slovenije: odpiramo javno razpravo