Pogled sistemskega operaterja prenosnega omrežja zemeljskega plina

Avtor: Marjan Eberlinc, Plinovodi

Energetika
GZS – Energetsko-podnebni prehod Slovenije: odpiramo javno razpravo