Pomen energetske pismenosti za kakovostno javno razpravo

Avtorja: mag. Mojca Drevenšek in Lan Hostnik, EN-LITE društvo za spodbujanje energetske pismenosti

Raziskave, razvoj in izobraževanje
GZS – Energetsko-podnebni prehod Slovenije: odpiramo javno razpravo