Stabilnost elektroenergetskega omrežja

Avtor: prof. dr. Boštjan Blažič, Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani

Energetika
GZS – Energetsko-podnebni prehod Slovenije: odpiramo javno razpravo