Stanje v slovenski energetiki in mesto Slovenije v svetovni energetski trilemi

Avtorja: Ana Vučina Vršnak, Energetska zbornica Slovenije, in dr. Ivan Šmon, Slovenski nacionalni komite Svetovnega energetskega sveta (sekcija EZS)

Gospodarstvo in ekonomija
Energetika
GZS – Energetsko-podnebni prehod Slovenije: odpiramo javno razpravo