Trajnostna mobilnost

Avtor: prof. dr. Tomaž Katrašnik, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani

Trajnostna mobilnost
GZS – Energetsko-podnebni prehod Slovenije: odpiramo javno razpravo