Viri energije

Avtor: izr. prof. dr. Andrej Gubina, Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani

Energetika
GZS – Energetsko-podnebni prehod Slovenije: odpiramo javno razpravo