Cilji in proces posodobitve NEPN: časovnica, mejniki, vključevanje deležnikov

mag. Stane Merše, MZI in IJS CEU

Politike in regulativa
Javna razprava: Energetski prehod Slovenije, 27. 10. 2022