Izzivi in priložnosti energetskega prehoda - trajnostna mobilnost

prof. dr. Tomaž Katrašnik, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo

Trajnostna mobilnost
Javna razprava: Energetski prehod Slovenije, 27. 10. 2022