Stališča mladih do energetsko-podnebnih izzivov Slovenije

Petrisa Čanji, Zeleno omrežje študentov

Družba
Raziskave, razvoj in izobraževanje
Politike in regulativa
Javna razprava: Energetski prehod Slovenije, 27. 10. 2022