Uvodni pozdrav

Danijel Levičar, predsednik Strateškega sveta GZS za energetski prehod

Gospodarstvo in ekonomija
Politike in regulativa
Energetika
Javna razprava: Energetski prehod Slovenije, 27. 10. 2022