Uvodni pozdrav

mag. Drago Babič, vodja delovne skupine Sveta za razvoj pri SAZU

Gospodarstvo in ekonomija
Raziskave, razvoj in izobraževanje
Politike in regulativa
Energetika
Javna razprava: Energetski prehod Slovenije, 27. 10. 2022